ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Thỏa thuận điều khoản sử dụng chung
Trang web tuanchauhanoi.net (sau đây gọi là “Trang Web”) do công ty cổ phần tuần châu hà nội (sau đây gọi là “Tuanchauhanoi”) quản lý. Người truy cập hoặc người dùng (sau đây gọi là “bạn” hoặc “Người Dùng”) vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang Web và dịch vụ được cung cấp bởi Tuanchauhanoi, đối tác và/hoặc Công ty du lịch (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) thông qua Trang Web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Thuật ngữ “Bạn”, “của bạn”, “Người Dùng” và “của Người Dùng” được sử dụng trong Điều khoản Sử dùng này bao hàm bất kỳ người nào truy cập Trang Web và những người mà bạn mua Dịch vụ cho. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng được quy định dưới đây.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Những Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, sấm sét, bão/siêu bão/lốc xoáy, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker tấn công các mạng lưới internet hoặc các loại virus vi tính gây ra tắc nghẽn hoặc làm giảm chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Tuanchauhanoi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra do xảy ra sự kiện bất khả kháng.

2. Các điều chỉnh của Tuanchauhanoi
Xin lưu ý rằng, chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước. Nếu có thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử Dụng này, Nhatrangbooking sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh trên trang này và ngày mà Điều khoản Sử dụng được sửa đổi lần cuối.

Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản Sử Dụng, bạn chấp thuận những thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm đọc các Điều Khoản này mỗi trước khi sử dụng dịch vụ

Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên Trang Web và chính sách bảo mật được thông qua bởi Tuanchauhanoi tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”). Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều khoản Sử dụng này.

3. Dịch vụ của Tuanchauhanoi
Trang Web này, tên miền https://www.tuanchauhanoi.net/, các tính năng, các nội dung, các thông tin và các điều khoản được cung cấp và cập nhật bởi Tuanchauhanoi, thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Tuanchauhanoi.

Đội ngũ của Tuanchauhanoi thực hiện trách nhiệm hỗ trợ người dùng theo Điều khoản Sử dụng bằng điện thoại, email, tin nhắn sms, số fax, thư và trực tiếp tại văn phòng theo khung giờ làm việc của Tuanchauhanoi... Khung giờ làm việc có thể thay đổi theo tình hình thực tế mà không cần báo trước và sẽ được cập nhật trên Trang Web. Tuanchauhanoi  không giải quyết các yêu cầu của hành khách trong dịp nghỉ lễ theo lịch quy định của Nhà nước. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên Trang Web.

Phạm vi cung cấp dịch vụ của Tuanchauhanoi

Thông qua Trang Web, Tuanchauhanoi cung cấp một nền tảng công cụ trực tuyến để bạn tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ của Khu du lịch vui chơi giải trí, đô thị sinh thái tuần châu hà nội , nơi lưu trú và/hoặc địa điểm tham quan. Bằng cách đưa một lệnh đặt chỗ thông qua Trang Web, bạn có thể đặt các Dịch vụ được mô tả trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt vé , đặt phòng khách sạn, vé tham quan và/hoặc các dịch vụ khác được cập nhật bởi Tuanchauhanoi. Thêm vào đó, Tuan chau ha noibảo lưu quyền từ chối lệnh đặt chỗ của bạn tùy theo quyết định riêng của Tuanchau ha noi  mà không cần phải đưa ra lời giải thích cho việc từ chối đó theo quy định trong Điều khoản Sử dụng này.
Tuanchauhanoi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung. Tuanchauhanoi cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.
Tuanchauhanoi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Tuanchauhanoi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ.
Hồ sơ đặt chỗ không phải là vé và/hoặc voucher điện tử và không có giá trị thực hiện các Dịch vụ. Tuanchauhanoi sẽ cung cấp vé và/hoặc voucher điện tử qua email, tin nhắn sms hoặc vé và/hoặc voucher giấy trực tiếp tại văn phòng Tuanchauhanoi sau khi nhận được thanh toán khớp với số tiến Tổng giá được thông báo bởi Tuanchauhanoi qua email, điện thoại, tin nhắn sms hoặc trực tiếp tại văn phòng và tiến hành xuất vé và/hoặc voucher.
Xảy ra những thay đổi về điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường mà có thể dẫn đến những thay đổi trong một thời gian ngắn khiến thông tin và/hoặc giá được cung cấp không chính xác hoặc không hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, Tuanchauhanoi có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức về sự thay đổi. Bạn có thể chấp nhận các phương án sau:
Chấp nhận thanh toán thêm khoản tiền chênh lệch.
Nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Tuanchauhanoi nếu bạn quyết định huỷ đặt chỗ theo thông tin tài khoản mà hành khách bay cung cấp hoặc nhận tiền mặt tại văn phòng của Tuanchauhanoi.
Bảo lưu số tiền đã thanh toán tại Tuanchauhanoi cho đến khi nhân đội ngũ hỗ trợ của Tuanchauhanoi tìm được lựa chọn thay thế thích hợp nhất với các tiêu chí của bạn.
Bất kể sự chậm trễ nào trong quá trình thanh toán từ phía Người Dùng cũng có thể dẫn đến tình trạng không thể thực hiện được đặt chỗ và gây trở ngại cho Tuanchauhanoi trong quá trình xuất vé và/hoặc voucher.

Dịch vụ cung cấp phòng ở nơi lưu trú
Tuanchauhanoi cung cấp dịch vụ phòng ở nơi lưu trú với tư cách đại lý cấp 1 của khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Tuanchauhanoi chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện dịch vụ của khách sạn, khu nghỉ dưỡng.


Dịch vụ cung cấp tour du lịch, voucher ăn uống và vé vào cửa điểm tham quan
Tuanchauhanoi cung cấp dịch vụ du lịch bao gồm nhưng không giới hạn tour, voucher ăn uống và vé vào cửa điểm tham quan với tư khách hàng của khu du lịch. Trách nhiệm của Tuanchauhanoi sẽ ký hợp đồng sử dụng dịch vụ du lịch với khách hàng thông qua đặt chỗ trên Trang Web hoặc qua điện thoại, email, tin nhắn sms, fax, thư và trực tiếp tại văn phòng.


Giá tour du lịch, voucher ăn uống và vé vào cửa điểm tham quan bao gồm:

Giá dịch vụ do Tuanchauhanoi xác định.
Các loại phí dịch vụ do Tuanchauhanoi quy định.
Các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trang Web và Nội dung
Sử dụng Nội dung
Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Trang Web này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trang Web này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

Nếu Tuanchauhanoi đồng ý cho bạn quyền truy cập vào Trang Web và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng việc truy cập Trang web phù hợp với Điều khoản Sử dụng này. Tuanchauhanoi có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước việc điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Trang Web này.

Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế liệt kê trong Trang Web này và Nội dung được truy cập thông qua Trang Web và sẽ không vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc bằng các cách khai thác khác Trang web này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.

Trách nhiệm của Tuanchauhanoi đối với Trang Web và Nội dung
NTuanchauhanoig không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Trang web này. Tuanchauhanoi không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp. Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Trang Web này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó.

Trong mọi trường hợp, Tuanchauhanoi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Trang web.

5. Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này thuộc về Tuanchauhanoi hoặc đã được cấp phép cho Tuanchauhanoi để sử dụng trên Trang web. Trang Web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan hiện hành, các công ước quốc tế. Bạn cam kết rằng:

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ.
Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy.
Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại sẽ bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Tuanchauhanoi hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo quyền tác giả của Nội dung đó.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý
Mối quan hệ của các bên
Tuanchauhanoi không có mối quan hệ đặc biệt với bạn hoặc ủy thác trách nhiệm cho bạn để truy cập và sử dụng Trang Web này. Bạn thừa nhận rằng Tuanchauhano không kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến:

Việc những người dùng truy cập vào Trang Web này.
Nội dung mà bạn truy cập thông qua Trang Web này.
Các tác động của Nội dung trang web đến bạn.
Cách thức mà bạn có thể diễn giải hoặc sử dụng Nội dung.
Những hành động mà bạn có thể thực hiện như một kết quả của việc đã tiếp xúc với Nội dung.
Dịch vụ và nhận xét
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng  có thể cung cấp Dịch vụ trên Trang Web này và các đề xuất có thể được đưa ra bởi Tuanchauhano hoặc các Người dùng của Trang web. Tuanchauhano không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác của các mô tả ở bất kỳ nơi nào về Dịch vụ hoặc liên quan đến các đề xuất Dịch vụ được cung cấp hoặc mua bán thông qua Trang Web.

Quyền miễn trừ trách nhiệm chung
Trang web này, bao gồm tất cả nội dung, phần mềm, chức năng, tài liệu và thông tin được cung cấp sẵn hoặc được truy cập thông qua Trang web, được cung cấp trên cơ sở “sẵn có”. Trong mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, Tuanchauhanoi không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với nội dung trên Trang web này hoặc các tài liệu, thông tin và các chức năng có thể truy cập được thông qua Trang web, đối với Dịch vụ hoặc các liên kết dẫn đến các bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến việc truyền tải các thông tin nhạy cảm thông qua Trang web này hoặc cho khả năng của Nhà Cung Cấp, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không có sự vi phạm hoặc việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự truyền tải nào đến và từ Trang web này là không được bảo mật và các thông tin liên lạc của bạn có thể được đọc hoặc bị chặn bởi những người khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bằng việc gửi các thông tin cho Tuanchauhanoi và bằng việc đăng tải thông tin trên Trang web, bao gồm các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động, không có mối quan hệ bí mật, ủy thác, ngụ ý theo hợp đồng hoặc mối quan hệ khác nào được tạo giữa bạn và Tuanchauhanoi ngoài việc tuân thủ theo Điều khoản sử dụng này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không giữ hoặc tìm cách giữ cho Tuanchauhanoi chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhatrangbooking không phải là một bên tham gia trong bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào. Tuanchauhanoi không kiểm soát và không đảm bảo sự an toàn của bất kỳ giao dịch, các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động nào cũng như tính chính xác, xác thực của bất kỳ danh sách hoặc nội dung nào khác được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào trên Trang web này.

Quyền miễn trừ trách nhiệm phạm vi dịch vụ
Bạn cần đảm bảo có đầy đủ giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc đi sử dụng dịch vụ của Tuanchauhanoi theo pháp luật Việt Nam, luật hàng không và các quy định pháp luật khác có liên quan. Để thực hiện được điều này, bạn cần cung cấp các thông tin đúng như trên giấy tờ tuỳ thân tại thời điểm thực hiện đặt chỗ và thanh toán.

Tuanchauhanoi không chịu trách nhiệm nếu hành khách không thực hiện đúng mục 6.4.1 sau khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán.

Tuanchauhanoi không chịu trách nhiệm trong trường hợp đặt chỗ và thanh toán không thực hiện thành công vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống liên kết), hết chỗ, tăng giá  hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Sau khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán, các Nhà Cung Cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các trường hợp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Tuanchauhanoi không chịu trách nhiệm nếu nguyên nhân được xác định là do trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn do hách hàng gây ra.

Trong mọi trường hợp, mọi mức phí bồi thường sẽ bằng với mức phí dịch vụ mà hành khách đã chi trả cho Tuanchauhanoi trong quá trình hoàn thành đặt chỗ và thanh toán.

7. Điều khoản chung về thanh toán
Tuanchauhanoi không đảm bảo rằng tất cả các phương thức thanh toán sẽ được áp dụng như nhau cho các đặt chỗ khác nhau. Phương thức thanh toán cũng có thể tuỳ thuộc vào tính chất của các dịch vụ khác nhau và chính sách của Tuanchauhanoi tại thời điểm hiện hành.

Các phương thức thanh toán có thể áp dụng như sau:

Thẻ tín dụng.
Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tuanchauhanoi.
Thanh toán qua các đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến trên website.
Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Tuanchauhanoi hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà Tuanchauhanoi có tài khoản.
Bạn đồng ý rằng ngày thanh toán sẽ là ngày Tuanchauhanoi nhận đủ Tổng giá đã được thông báo qua email, tin nhắn sms, điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng. Tổng giá có thể thanh toán bằng các phương thức đã được thông báo qua email, tin nhắn sms, trực tiếp tại văn phòng hoặc điện thoại. Ngoài ra, phương thức thanh toán cũng được đăng tải trong mục “Thanh toán” trên Trang Web. Các khoản thanh toán chỉ được giải quyết trong giờ làm việc của Tuanchauhanoi.


8. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng
Bạn có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận của đặt chỗ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Bạn sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là Tuanchauhanoi đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

9. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng
9.1 Bạn có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của Tuanchauhanoi. Bạn cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà Tuanchauhanoi có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, bạn có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài khoản ngân hàng của Tuanchauhanoi có trong “Thanh toán” đăng tải trên trang web Tuanchauhanoi.

10. Huỷ vé và/hoặc voucher
Bạn chấp thuận rằng các Nhà Cung Cấp có thể hủy vé và/hoặc voucher vì một số  lý do bất khả kháng. Tuanchauhanoi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy vé và/hoặc voucher. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ khách hàng, Tuanchauhanoi sẽ thông báo ngay cho bạn cũng như giải pháp đề nghị của các khách hàng.

Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Tuanchauhanoi trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Trang web. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả vào tài khoản bạn đã thanh toán cho Tuanchauhanoi hoặc tại văn phòng.

Trong mọi trường hợp hủy vé, các khoản phí dịch vụ mà bạn đã trả cho Tuanchauhanoi sẽ không được trả lại.

11. Đổi vé và/hoặc voucher
Bạn chấp thuận rằng Tuanchauhanoi có thể thay đổi các thông số của vé và/hoặc voucher vì một số lý do chủ quan từ Nhà Cung Cấp hoặc vì các lý do bất khả kháng. Tuanchauhanoi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các khách hàng, Tuanchauhanoi sẽ thông báo ngay cho bạn cũng như giải pháp đề nghị của Tuanchauhanoi

Tuanchauhanoi bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang Web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Tuanchauhanoi cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

12. Bảo vệ thông tin cá nhân
Tuanchauhanoi là đơn vị quản l‎ý các dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuanchauhanoi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn được dùng cho mục đích:

Thực hiện đặt chỗ, thanh toán trong việc ký kết hợp đồng vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác theo hợp đồng mua dịch vụ.
Cung cấp các dịch vụ điện tử
Đảm bảo liên lạc giữa bạn và Tuanchauhanoi
Bạn có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử.

Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.

Tuanchauhanoi cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ Luật pháp của nước Việt nam và Tuanchauhanoi sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.

Tuanchauhanoi khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các hệ thống thanh toán.

Bạn có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu theo thông tin “Liên hệ” được Tuanchauhanoi đăng tải trên Trang Web.

13. Chấm dứt
Chấm dứt bởi Tuanchauhanoi
Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực duy trì khi bạn sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ. Tuanchauhanoi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy bỏ mọi thông tin liên quan đến tư cách thành viên của bạn. Tuanchauhanoi cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả Dịch vụ và quyền truy cập vào Trang Web ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản sử dụng này.

Hiệu lực chấm dứt
Nếu Điều khoản sử dụng này bị chấm dứt do vi phạm của bạn, Tuanchauhanoi bảo lưu quyền hủy bỏ mọi vé và/hoặc vouchers chưa thanh toán mà bạn có thể đã mua trước thời điểm chấm dứt nói trên mà không phải bồi hoàn hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

14. Trách nhiệm của người dùng
Trách nhiệm của tất cả bạn, bất kể quốc tịch và điểm đến, là kiểm tra với lãnh sự quán của quốc gia mà bạn sẽ viếng thăm về các yêu cầu nhập cảnh hiện tại.

Bởi vì các yêu cầu thị thực và sức khỏe có thể thay đổi mà không cần thông báo, Nhatrangbooking khuyên bạn xác minh các yêu cầu về thị thực và sức khỏe với lãnh sự quán thích hợp trước khi khởi hành.

Tuanchauhanoi đặc biệt khuyên bạn nên mua một hợp đồng bảo hiểm du lịch toàn diện trước khi khởi hành.

16. Khiếu nại
Bạn có quyền khiếu nại về những dịch vụ được cung cấp bởi Tuanchauhanoi

Nội dung khiếu nại của bạn cần có:

Lý do khiếu nại.
Thông tin bạn bao gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại phải có xác nhận của người sử dụng.
Nhatrangbooking sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 18.2, người có thẩm quyền đại diện Nhatrangbooking sẽ thông báo ngay cho bạn và hướng dẫn bạn hoàn thành hồ sơ khiếu nại. Nhatrangbooking chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi bạn hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu.

Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử, điện thoại theo thông tin “Liên hệ” được đăng tải trên Trang Web hoặc trực tiếp tại văn phòng của Tuanchauhanoi.

16. Bản tin
Bản tin Tuanchauhanoi (Bản tin) là dịch vụ nhằm cung cấp cho bạn những thông tin thương mại thông qua thư điện tử. Bản tin này sẽ được gửi đến bạn theo yêu cầu và khi bạn đồng ý nhận các bản tin.

Để nhận Bản tin, bạn cần:

Gửi yêu cầu và cung cấp địa chỉ thư điện tử theo mẫu có sẵn tại trang thông tin điện tử Tuanchauhanoi và đồng ý tiếp nhận Bản tin
Có một địa chỉ thư điện tử đang hoạt động
Bạn có thể từ chối việc tiếp tục nhận Bản tin bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng đường dẫn trong Bản tin hoặc gửi thông báo từ chối nhận Bản tin tới Tuanchauhanoi.

17. Điều khoản cuối cùng
Các tài liệu đi kèm theo văn bản này là một phần không thể tách rời của văn bản này.

Tất cả các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền Việt nam, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện.

Bản Điều khoản sử dụng được đăng tải trên Trang Web và tại văn phòng của Tuanchauhanoi.

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN CHÂU HÀ NỘI
MST : 0500465483
Địa chỉ : Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai,
Thành Phố Hà Nội
Số điện thoại : 024 35536966               FAX : 024 35536968
Email : sales@tuanchau-hanoi.com